Termeni și condiții

Termeni și condiții

Site-ul www.winenews.ro este proprietatea firmei Edunutrition srl. Acest text stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza acest site, denumit în continuare WineNews. Utilizarea site-ului şi accesul la serviciile sale presupun acceptarea acestor termeni şi condiţii, precum şi a consecinţelor lor. Prin termenul de utilizator se înţelege orice persoană fizică sau juridică, din România sau din afara României, care accesează site-ul WineNews.

Acces

Utilizatorul are dreptul să folosească acest site pentru a obţine informaţiile publicate aici în format text, foto, video, audio ş.a. Utilizarea site-ului în alt scop este interzisă.
WineNews îşi rezervă dreptul de a suspenda accesul la site al oricărui utilizator, fără nici o notificare şi fără a-şi justifica decizia.

Proprietate intelectuală
Conţinutul şi design-ul site-ului WineNews sunt proprietatea firmei EduNutrition srl sau, dacă e cazul, a unor terţi cu care această firmă are contracte de parteneriat. Acestea sunt protejate prin legislaţia română privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
WineNews vă invită să vizualizaţi, imprimaţi sau distribuiţi materiale de pe acest site doar în scopuri personale. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, precum şi modificarea vreunui material de pe site, fără acordul scris al WineNews.
Cererile de utilizare a conţinutului pot fi trimise la adresa de e-mail office@winenews.ro .
În cazul în care consideraţi că un material de pe site-ul WineNews vă încalcă drepturile sau vă lezează în vreun fel, vă rugăm să ne scrieţi la adresa precizată mai sus. Administratorii WineNews vor lua măsurile care se impun în conformitate cu dispoziţiile legale.
WineNews sau partenerii săi pot furniza, prin intermediul site-ului, link-uri către alte pagini sau resurse web. WineNews nu răspunde de forma, conţinutul, reclamele sau alte materiale publicate pe site-urile respective.

Reguli de utilizare

Sunt interzise:
încercarea de a interveni în conţinutul site-ului WineNews, modificarea sau ştergerea oricărui fragment aflat pe site.
testarea sau verificarea sistemelor de securitate informatică ale WineNews, precum şi accesarea zonelor care nu sunt publice de pe serverele de hosting ale WineNews.
folosirea oricăror adrese de e-mail publicate pe site-ul WineNews pentru liste de e-mailuri sau pentru trimiterea de e-mailuri în scopuri comerciale.
Încălcarea acestor reguli atrage după sine răspunderea civilă şi penală.

Colectarea de informaţii

WineNews colectează informaţii despre utilizatorii săi din traficul înregistrat de serverele de hosting şi prin intermediul cookie-urilor. Este posibil ca reţele sau agenţii de publicitate online cu care WineNews se află în parteneriat să utilizeze cookie-uri cu scopul de a-şi adapta mesajele la profilul dumneavoastră.
WineNews respectă Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, modificată şi completată, precum şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Comentarii

Din dorinţa de a oferi o experienţă de navigare cât mai plăcută şi pentru a nu permite manifestări care deseori depăşesc nu doar bunul simţ, ci şi limitele legale, administratorii WineNews au decis să nu permită comentariile pe site.
Utilizatorii îşi pot expune opiniile privind conţinutul site-ului pe toate reţelele de socializare unde WineNews deţine un cont oficial.

Absolvirea de răspundere

Utilizarea acestui site se face pe propria răspundere. Acceptând aceste condiţii, sunteţi, implicit, de acord că WineNews se absolvă de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect.

1. ACORD 

1.1.www.winenews.ro și toate subdomeniile acestuia

Beneficiar: orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe portalul www.winenews.ro;

Furnizor:

EDUNUTRITION, cu sediul social in jud. Cluj, loc. Floresti, str. Dumitru Mocanu, nr 23-25, C.U.I. 35055998, numar de ordine in Registrul Comertului J12/2946/28.09.2015 avand cont la BRD Groupe Societe Generale , IBAN RO34BRDE130SV57571731300, reprezentata de d-na Bidian Maria, in calitate de Administrator, actionand in calitate de Furnizor si proprietar al portalului web "Wine News from Romania" , in continuare denumit ,,Furnizorul"Email - office@winenews.ro;

1.2. Pentru utilizarea portalului nostru virtual, este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm sa le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii si condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea portalului web sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

2. CARACTERUL OBLIGATORIU

2.1. Folosirea Serviciului implică aderarea Utilizatorului, Membrului sau Clientului la prezentele Termeni și Condiții prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Portal-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Portal-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

2.2. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Portalul web public disponibil www. winenews.ro

2.3. Prin folosirea Portalului web/Conținutului/Serviciului, Utilizatorul, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Portalului web, Conținutului, Serviciului, societății Furnizorului, sau oricărui terț cu care Furnizorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.4. În cazul în care Utilizatorul, Membrul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Furnizor prin intermediul portalului web, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Furnizorului de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Furnizorului sau a Partenerilor acestuia.

2.5. Furnizorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza lor de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.6. Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.7. Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze Furnizorul , sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Furnizor destinate acestui scop.

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Furnizorul .

2.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Furnizor și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Furnizorul va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.10. Acest Portal este adresat doar Utilizatorilor, Membrilor și Clienților, persoane juridice, entităților juridice și persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Furnizor, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu sediul / domiciliul în România. Devenind Membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

3. CONȚINUT

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Portal, sunt proprietatea exclusivă a Furnizorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Utilizatorului, Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Furnizor, includerea oricărui conținut în afara Portalul web www.winenews.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Furnizorului sau asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Furnizorului sau .

3.3. Orice Conținut la care Utilizatorul, Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Furnizor și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Furnizorului cu referire acel conținut.

3.4. Utilizatorul, Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului.

3.5. În cazul în care Furnizorul conferă Utilizatorului, Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Portal sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Furnizorului pentru respectivul Membru / Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Furnizorului sau a și/sau al angajatului Furnizorului sau al care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

3.8. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Portalul web, în orice moment.

3.9. Pentru orice problemă legată de încălcarea drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați la mail office@winenews.ro

4. CONTACT

4.1. Furnizorul publică pe Portal datele complete și corecte de identificare și contactare de către Utilizator, Client sau Membru.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Portal, Utilizatorul, Membrul sau Clientul permite Furnizorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Furnizorului de a contacta Utilizatorul, Membrul sau Clientul.

4.4. Accesarea Portalul web, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Furnizorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și Furnizorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Furnizorului sau a în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Portal.

4.5. Furnizorul își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

5. NEWSLETTERE ȘI ALERTE 

5.1. În momentul în care, Utilizatorul, Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Portal, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Furnizorului. Membrii sau Clienții care își creează Cont pe Portal oferă numele și informațiile lor reale, iar noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru păstrarea acestor detalii ca atare.

5.2. Datele preluate de la Utilizator, Membru sau Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Furnizor și Partenerii săi în limitele Politicii de confidențialitate .

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

●  folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;

●  prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului;

●  prin contactarea Furnizorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

5.5. Furnizorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator, Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Furnizorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Furnizorul nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Utilizatorului, Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Societății Furnizorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

6. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

6.1. Pentru a le face mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați Portalul web.

7. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

7.1. Furnizorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Membrului, nefiind necesar acordul acestuia. Furnizorul va fi întotdeauna responsabil față de Beneficiar pentru toate obligațiile contractuale.

8. ACCESUL LA SERVICIU

8.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Utilizator, Membru sau Client care posedă sau își creează un Cont. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului.

8.2. Furnizorul își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la Serviciu și de a șterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către Client, accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel Furnizorul.

8.3. Fiecare Membru și Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri/Clienți.

8.4. În situația în care se descoperă accese de acest gen, Furnizorul își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut său Serviciu.

9. PRODUSE, SERVICII ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

9.1. Furnizorul poate publica pe Portal informații și știri despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Furnizorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

9.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

9.3 Furnizorul poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe Portal la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

9.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe Portal sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

9.5. Tarifele afișate pe Portal și tăiate de o linie semnifică prețul nediscountat al unui produs care se afla intr-o perioada promotionala de reduceri de preturi.

9.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Client. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Clientului nefiind transferată în conturile Furnizorului.

9.7. În cazul plăților online Furnizorul nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

9.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Portal (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind cu titlu de prezentare.

9.9. În descrierea produselor și/sau serviciilor Furnizorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

9.10. Pe Portalul web www.winenews.ro sunt acceptate următoarele modalități de plată:

●  plata în numerar la momentul livrării produselor;

●  plată prin card bancar prin procesatorul de plati Netopia

● plată prin virament bancar în contul IBAN: RO34 BRDE 130SV 57571731300 

deschis la BRD – pe numele SC EduNutrition SRL. În cazul plăților prin virament bancar, produsele comandate se vor livra doar după ce plata va fi evidențiată în extrasul de cont.

10. COMANDA ONLINE

10.1. Clientul poate efectua Comenzi de produse comercializate la un moment dat, pe Portal sau telefonic (comanda minimă este de 15 RON fără TVA).

10.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document „Comanda".

10.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Furnizorul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Furnizor sau de Partenerii săi, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

10.4. Furnizorul poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

●  neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;

●  invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Furnizor , în cazul plății online;

●  datele furnizate de către Client pe Portal sunt incomplete sau incorecte;

●  activitatea Clientului pe Portal poate și/sau produce daune de orice natură de parteaFurnizorului;

●  realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;

●  în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate,instituție, unitate bancară său persoana în drept;

●  pentru alte motive obiective.

10.5. Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat pentru finalizarea Comenzii prin orice mijloc disponibil / agreat de Furnizor , în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

10.6. În cazul în care Clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul Clientului a contravalorii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi

deblocată de către Furnizor în maxim 48 de ore de la data la care Furnizorul au luat la cunoștință acest fapt.

10.7. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, Furnizorul va informa clientul asupra acestui fapt și vor dispune deblocarea în contul Clientului a contravalorii acestor produse, în cazul în care această sumă a fost blocată pe cardul Clientului, în maxim 48 de ore de la data la care Furnizorul a luat la cunoștință acest fapt.

10.8. În cazul în care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul său, acesta are dreptul de a modifica conținutul comenzii sale, în momentul în care este contactat de către Furnizor, în limita valorii blocate pe cardul său.

10.9. În cazul in care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul sau, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, Furnizorul va dispune deblocarea în contul Clientului a valorii diferenței dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 48 de ore de la data la care Furnizorul a luat la cunoștință acest fapt.

10.10. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Furnizorului sau, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

10.11. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Portal, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

11. COMANDA TELEFONICĂ

11.1. Clientul / Membrul poate efectua comenzi telefonice pe numărul/numerele de telefon puse la dispoziție de către Furnizor pe Portal.

12. CONTRACT ȘI FINALIZARE

12.1. Furnizorul va include în coletul expediat către Client, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.

12.2. Furnizorul va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa.

12.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Furnizorului, devine Contract onorat.

13. TRANSPORT

13.1. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată direct de către fiecare dintre Furnizori privind categoriile de produse comercializate de fiecare dintre ei prin intermediul portalul web www.wineupnews.ro, în Culj Napoca, sau prin intermediul unei firme de curierat rapid în restul localităților din România.

13.2. Livrările se vor efectua, în medie, în 72 de ore de la confirmarea comenzii pentru localitățile din Romania iar în Cluj Napoca în 24 de ore.

13.3. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, Furnizorul va informa Clientul prin e-mail, în termen de 48 de ore de la confirmarea Comenzii, caz în care, Clientul poate renunța în scris la comandă. În această situație, Furnizorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii.

13.4. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către Furnizor a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anularea comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Furnizorul va înapoia sumele plătite. În eventualitatea în care plata a fost efectuată înainte de data livrării produsului/produselor comandat(e), sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile.

13.5. Livrarea produselor comandate de către clienți prin intermediul Portalul web www.winenews.ro se va face doar pe teritoriul României.

14. CALITATE ȘI GARANȚII

14.1. Toate Produsele comercializate de Furnizor și Partenerii săi îndeplinesc standardele de calitate și garanții impuse de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în

cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

14.2. În cazul în care Furnizorul nu poate executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, va informa Clientul despre această indisponibilitate, la data la care Furnizorul ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care Produsul a fost deja plătit de către Client, sumele vărsate ca plată vor fi rambursate de către Furnizor în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

14.3 În eventualitatea depășirii termenului de livrare în medie, de 72 de ore de la confirmarea Comenzii sau de 24 de ore în orașul Cluj Napoca , Furnizorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii.

14.4. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat.

14.5. Lipsa primirii de către Furnizor a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera că accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprima opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anulare a comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Furnizorii vor înapoia sumele plătite în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile.

14.6. Sumele plătite pentru produse vor fi rambursate în termen de 30 de zile în măsura în care Furnizorul deține toate informațiile necesare în acest sens, respectiv comunicarea de către client în scris, a contului IBAN în care se va efectua transferul sumelor plătite.

14.7. Potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, articolul 4, punctul 1, litera e) și a Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, articolele 5-14, în funcție de natura produselor livrate, garanțiile asupra acestora pot funcționa în următorul mod:

●  vinurile de orice tip și băuturile alcoolice care conțin minim 10% volum alcool conform Hotărârii nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, articolul 10, alineat (5) – nu au indicată data durabilității minimale;

●  alte produse (livrate de Furnizor, ca urmare a Comenzilor primite prin intermediul Portalul web www.wineupnews.ro) care sunt supuse unui termen de garanție vor fi livrate întotdeauna cu respectarea unui termen minim de 30 de zile de valabilitate de la data comenzii până la termenul de expirare al produsului.

14.8. În cazurile puțin probabile în care livrările produselor s-ar face cu un termen de valabilitate mai mic de 30 de zile in mod normal, Clientul are următoarele posibilități:

a) să ceară înlocuirea acestui produs în maxim 15 zile calendaristice fără a fi nevoie să suporte cheltuieli suplimentare;

b) să beneficieze de o reducere semnificativă a prețului acestui articol, însă fără a putea fi mai mic decât prețul de achiziție al furnizorului;

c) să declare rezoluțiunea contractului, să returneze bunurile primite și să primească înapoi contravaloarea mărfurilor fără alte cheltuieli suplimentare.

14.9. În cazul în care bunurile livrate de Furnizor (pentru Comenzile primite prin intermediul Portalul web www.wineupnews.ro) nu corespund cu descrierea, cumpărătorul (Clientul) va putea cere înlocuirea produsului, sau va putea beneficia de o reducere substanțială de preț, sau va putea declara rezoluțiunea contractului fără a mai suporta cheltuieli suplimentare.

14.10. Datorită naturii bunurilor livrate de Furnizor ( băuturi spirtoase, vinuri, băuturi răcoritoare, apă sau alte produse accesorii (ex: pahare), service-ul post vânzare sau post-garanție nu poate fi aplicat.

15. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT. ANULAREA COMENZILOR. RETURNAREA PRODUSELOR

15.1. Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice

15.2. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând:

●  din ziua încheierii contractului;

●  din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor (în cazul unui contract de vânzare); ●  din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în  posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat);

●  din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., înb posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese (în cazul unui contract privind livrarea unuibprodus constând din mai multe loturi sau părți);

●  din ziua în care intrați, dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în  posesia fizică a primului produs (în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată).

15.3. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail la adresele Artvinium SRL , Calea Turzii nr.175, Cluj Napoca sau office@artvinium.ro .

15.4. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

15.5. Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dvs., inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare. În orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

15.6. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

15.7. Avand in vedere faptul ca noi comercializam produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de dvs. si/sau faptul ca furnizam ca si produse - bauturi alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 de zile si a caror valoare reala depinde de fluctuatiile de pe piata pe care noi nu le putem controla, in conformitate cu prevederile art.16 lit.e) si lit.g) din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, in momentul in care va interveni una dintre situatiile mentionate mai sus, dvs. nu veti putea sa va exercitati dreptul de retragere din contractele de vanzare-cumparare al produselor incheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale, in termenul de 14 zile calendaristice calculat conform art.15.2 de mai sus.

16. FRAUDA

16.1. Furnizorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

16.2. Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale.

16.3. Furnizorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Furnizorului.

16.4. Clientul sau Membrul va informa Furnizorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

16.5. Furnizorul nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Portal poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

16.6. Comunicările realizate de către Furnizor prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

16.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Portalul web/Conținutului și/sau a societății Furnizorului. Furnizorul își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

●  de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;

●  de a altera sau de a modifica conținutul Portalul web sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Furnizor către Membru / Client;

●  de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Portalul web;

●  de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul  expediat prin orice mijloc de către Furnizor către Membru / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

16.8. Clientul Portalul web www.wineupnews.ro este de acord, iar Furnizorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.


17. CONDIȚII DE ÎNLĂTURARE A RĂSPUNDERII

17.1. Furnizorul nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fața niciunui Membru/Client care

utilizează Portalul web sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

17.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Furnizor violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Furnizorul , conform detaliilor de contact, astfel încât Furnizorul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

17.3. Furnizorul nu garantează Membrului sau Clientului accesul pe Portal sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Portal, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce

parțial său integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

17.4. Furnizorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Portal-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Portal-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

17.5. Furnizorul este exonerat de orice vină în cazul utilizării Portal-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Portal-urilor, e-mailului sau al unui angajat al Furnizorului, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

17.6. Furnizorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

●  serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;

●  serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

●  produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor

corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

17.7. În limita prevederilor prezentelor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Portalul web nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Portalul web.

18. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

18.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

18.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

18.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

18.4. Dacă în termen de 48 de ore de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

18.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.


19. LITIGII

19.1. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, etc., a Portal-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Furnizor Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.

19.2. Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară între Membru/Client și Furnizor se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legislația română în vigoare.

19.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

19.4. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul redactării.


20. DISPOZIȚII FINALE

20.1. Furnizorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Portalul web, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Membrului sau Clientului.

20.2. În limita prevederilor prezentului Document, Furnizorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Portal din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Portalul web.

20.3. Furnizorul își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Portalul web, cu respectarea legislației în vigoare.