Regiuni

Regiuni viticole din Romania

Banat

Regiunea Banatului, amplasată în sud-vestul României, însumează aproximativ 3000 ha, cu plantații insulare repartizate în mai multe centre viticole, dar care prezintă o oarecare uniformitate a caracteristicilor pedo-climatice.

Climatului submediteranean mult mai clar exprimat aici decât în oricare altă parte a țării este caracterizat de ierni blânde, veri calde și toamne lungi. 

Solurile predominante în această regiune sunt cele de tip terra rossa (pe solurile calcaroase), solurile brune-eumezobazice (pe versanți), brune-argiloiluviale și regosolurile. Se întâlnesc și cernoziomuri și chiar cernoziomuri levigate, puțin favorabile culturii viței de vie, în centrul viticol Teremia . 

Centrele viticole din această regiune sunt: Moldova Nouă, Tirol, Silagiu, Recaş şi Teremia.

Vezi podgoriile

Crișana & Maramureș

Crișana-Maramureș, este situată în nord-vestul României, și include cele mai nordice podgorii de cultivare a viței de vie. Plantațiile de vie sunt amplasate în zone deluros-colinare și de câmpie între paralele între paralelele 46 şi 48, la altitudinii cuprinse între 100 m și 550m.

Amplasată între Halmeu la nord și Miniș la sud, regiunea Crișana-Maramureș,  însumează un total de aproximativ 8000 ha, fiind astfel încadrată în categoria celor mai întinse regiuni viticole, 

Climatul este determinat de deschiderea spre vest a regiunii și de protecția oferită de lanțul muntos, care limitează influența curenților de aer nord-estici. Climatul este moderat continental cu primăveri timpurii, veri moderat de calde și umede, toamne lungi și căldurose și ieri scurte. 

Solurile întîlnite în această regiune sunt formate pe anumite sedimente de solificare şi se înscriu în clasa argiluvisolurilor şi molisolurilor. Argiluvisolurile sunt dominante în unitatea colinar-deluroasă, fiind reprezentate de soluri brune, brune-podzolite şi brune eumezobazice, iar molisolurile sunt prezente în zona câmpiilor silvostepice din sud-vestul regiunii şi sunt reprezentate de cernoziomuri cambice şi argiloiluviale.

 

 

Vezi podgoriile

Dobrogea & Terasele Dunării

Situată în sud-estul României, cuprinde în totalitate Podișul Dobrogei având granițele delimitate de Dunăre, Marea Neagră și frontiera cu Bulgaria, plantațiile de viță de vie se întind de la Mangalia, până la Tulcea și Măcin, pe o suprafață de aproximativ 30000 hectare, în care sunt incluse și Terasele Dunării. 

Centrele viticole din această zonă sunt distanțate între ele, dar prezintă plantații “de legătură”, suprafețe cu condiții ecologice similare. 

Comparativ cu restul țării unde plantațiile sunt preponderent înființate în zone deluros-colinare, în acestă regiune plantațiile sunt dispuse în zone cu altitudine slab-moderată cu o anumită fragmentare și cu relief specific de câmpie.

Climatul regiunii este de stepă și silvostepă dar puternic influențat de apropierea de Marea Neagră și de Dunăre. Caracteristic pentru această zonă este durata efectivă de strălucire a soarelui care este cea mai mare din țară, iar pe fondul unui volum de precipitații scăzut,  determină o coacere mai rapidă cu acumulare mare de zaharuri. Cu toate că poziția geografică îi conferă cele mai mari resurse heliotermice, regiunea dispune de resurse hidrice modeste, care sunt ușor ameliorate de prezența benefică a Dunării. 

Solurile dominante în centrele viticole, sunt molisolurile de stepă (cernoziomuri, soluri bălane) și silvostepă (cernoziomuri cambice), urmate de solurile cenușii și rendzinele calcaroase.

Vezi podgoriile

Oltenia și Muntenia

Regiunea Munteniei și Olteniei este a doua regiune viticoă a țării noastre ca mărime, având o suprafață de 54187 hectare.

Plantațiile viticole din această zonă se întind de la Râmnicu Sărat, până la Halânga în județul Mehedinți și Segarcea în județul Dolj. 

Nu este o regiune unitară ca și relief, condiții ecoclimatice și condiții pedologice.  

Climatul este de tip temperat continental preponderent cu influențe est-europene, spre vestul regiunii influențele se modifică în central-europene, iar în Oltenia influențele preponderente sunt mediteraneene. Latitudinea sudică și prezența Carpațiilor Meridionali creează o barieră de protecție împotriva curenților de aer rece, astfel că în această regiune primăverile sunt timpurii, verile sunt calde până la toride, toamnele sunt lungi și calde iar iernile sunt friguroase până la geroase.

Specific pentru această regiune sunt microclimatele caracteristice centrelor viticole, astfel că există diferențe climatice notabile între podgoriile din cadrul acestei regiuni. Aceste diferențe se manifestă și la nivelul solurilor, astfel că există o gamă largă de soluri: cernoziomuri, soluri brune, brun-roșcate, brune-eumezobaziceși soluri cenșii prezente în zona colinară mijlocie, iar argiluvisolurile brune podzolite și solurile podzolice se reăsesc pe coamele interfluviale largi și pe versanții slab înclinați.

Vezi podgoriile

Moldova

Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei.

Situată în sud-estul țării, regiunea viticolă Dealurile Moldovei cumulează o suprafață totală de 76789 ha, fiind una dintre cele mai mari regiuni viticole din țara noastră. Spațiul geografic vast pe care se întinde, din județul Botoșani până în județele Vrancea și Galați, determină diferențe notabile atât în ceea ce privește clima și condițiile ecopedologice, cât și în ceea ce privește sortimentația de soiuri și calitatea vinurilor obținute din acestea. 

Plantaţiile viticole ocupă dealurile subcarpatice aflate la contactul cu Câmpia de sud a Moldovei, nisipurile din sudul Moldovei, terasele Siretului, dealurile Prutului, Tutovei, Bârladului, precum şi colinele din interiorul Moldovei.

Climatul zonei nu este unul uniform pentru toată regiune viticolă, astfel că putem regăsi microclimate diferite în centre viticole relativ apropiate. Regiunea are puternice influențe climatice est-europene care pot determina ierni aspre, primăveri moderate termic, veri calde, chiar și toride în anumiți ani, toamne lungi și blânde. 

Cele mai reprezentative soluri pentru această regiune sunt în principal molisolurile reprezentate de: cernoziomuri, cernoziomuri levigate şi soluri cenuşii. Se întâlnesc şi soluri neevoluate (regosoluri şi erodisoluri), precum şi soluri antropice carbonatate secundar (podgoria Cotnari), dar şi soluri nisipoase (în podgoria Iveşti).

Vezi podgoriile

Transilvania

Regiunea viticolă a Podișului Transilvaniei 

Regiunea viticolă este amplasată în zona geografică a Podișului Transilvaniei și însumează o suprafață de 6355 ha, care se întind de la Apod până în Bistrița Năsăud și Dej. Plantațiile de vie îmbracă zonele sudice colinare și deluroase ale Transilvaniei, urcând de la altitudinea de 200 m până la 600 m, urmând suprafața cuprinsă între paralela 46° și 47° latitudine. 

Climatul zonei, cu toate că poate fi caracterizat ca și climat răcoros, asigură condiții optime de cultură a viței de vie, exclusiv a soiurilor pentru vin.  Climatul central-european, moderat continental cu toamne lungi însorite, cu diferențe mari de temperatură între zi și noapte, permite obținerea unor vinuri calitativ superioare, aromate, seci cu aciditate ridicată, cu o foarte bună exprimare a caracteristicilor de soi. 

În marea lor majoritate sunt incluse în clasa argiluvisolurilor, reprezentate de soluri brune, brune argilo-iluviale și brune podzolite. Acestea sunt urmate, procentual, de cernoziomuri levigate localizate în nord-vestul și sud-vestul regiunii (Câmpia Transilvaniei și terasele Mureșului) și de pseudorendzine în zonele forestiere.

Vezi podgoriile

Proiecte speciale

Proiectele speciale reprezintă colaborări ale unor companii din România care au dorit să dezvolte branduri de vinuri proprii, realizate în diferite microclimate, cu caracteristici total diferite, proiecte care s-au concretizat în colaborări cu diverse crame din țară. 

Aceste proiecte grupează sub același brad, vinuri realizate în cele mai cunoscute regiuni viticole din România și reușesc astfel să aibă o adresabilitate directă către diverse categorii de consumatori. 

Dacă în cazul producătorilor, a brandurilor proprii ale acestora, vom putea regăsi puncte comune, specifice terroir-ului, modului de vinificare, amprentei oenologului, în cazul Proiectelor Speciale, în cadrul unui singur brand vom descoperii influențe de terroire diferite, stiluri de vinificare adaptate brandului și conusmatorilor. 

Vezi podgoriile